1. SCI
  2. Blog
  3. Articles
  4. Kerja dan Ibadah, manakah yang lebih Utama?

SCI Official Site

13Jul 2016

Kerja dan Ibadah, manakah yang lebih Utama?

Bekerja itu Ibadah

Bekerja itu ibadah, betulkah ? Kerja dan ibadah, manakah yang lebih utama? Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Tapi nyatanya manusia habiskan sepertiga waktunya digunakan untuk kerja. Bagaimana dengan ibadah ? Jika 1 jam saja dalam sehari anda ibadah, anda hanya habiskan 1/24 waktu untuk ibadah. Lebih lama waktu yang anda habiskan di tempat kerja daripada di tempat ibadah.

Lantas apakah kita mesti lebih memperbanyak waktu untuk beribadah dibandingkan dengan kerja agar hidup kita bernilai ibadah ? Tulisan berikut akan memperjelas kedudukan ibadah dan kerja

Kisah Umar bin Khatthab ra :

Ada 3 orang yang amat tekun beribadah di Masjid pada masa kekhalifahan Sayyidina ‘Umar, Radhiyallahu ‘Anh. Kepada orang pertama Khalifah bertanya, “Apa yang kaulakukan di sini wahai hamba Allah?”

Orang itu menjawab, “Beribadah, sebagaimana kaulihat wahai Amirul Mukminin.”

“Lalu siapa yang menanggung nafkahmu dan keluargamu?”

“Janganlah engkau mengkhawatirkanku wahai Amirul Mukminin”, ujarnya sambil tersenyum, “Kami ada dalam jaminan Dzat Yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi.”

Maka Sayyidina ‘Umar beralih pada orang kedua dan bertanya hal yang sama.

“Aku dan saudaraku berbagi tugas”, ujar orang ini. “Dia bekerja di pasar sementara aku memperbanyak ibadah dan mendoakannya. Kami berserikat dalam hasil perniagaannya.”

Sayyidina ‘Umar tertawa dan bertitah, “Demi Allah, saudaramu itu lebih ahli ibadah dengan apa yang dikerjakannya dibanding dirimu.” Kemudian beliau beralih pada orang ketiga.

“Seperti kaulihat hai Amirul Mukminin”, katanya, “Aku beribadah di sini. Dan ada saja hamba Allah yang berbaik hati mencukupi keperluanku.”

Orang ketiga ini ditendang oleh Sayyidina ‘Umar keluar dari Masjid dan kepadanya diberikan tongkat beserta alat. “Demi Allah”, bentak beliau, “Berkeringat untuk bekerja dan merasakan lelahnya itu jauh lebih baik daripada engkau duduk di rumah Allah tapi hatimu berharap pada pemberian manusia.”

Bekerja itu Ibadah

Apa yang bisa anda simpulkan dari cerita tadi ?  Yes !! Bekerja itu ibadah. Bahkan orang yang bekerja lebih utama daripada orang yang beribadah tapi berharap pemberian orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Jadi manakah yang lebih utama, ibadah atau bekerja ? Ibadah dan bekerja, tidak ada yang lebih utama satu dibandingkan dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya bekerja itu ibadah, asalkan bekerja karena Allah.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *